ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ประเภท 2+

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จะคล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2+ จะไม่คุ้มครองความเสียหายทั่วไป โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย 

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ 

- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่ 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น2+

       ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาประกันภัย       

รับข้อเสนอที่ดีที่สุดวันนี้

Visitors: 23,754